Με το παρακάτω script που έφτιαξα μπορούμε πολύ εύκολα να εγκαταστήσουμε τα τρία extensions που παρέχονται από το site του oommf project. Επιπλέον κάνει αυτόματα τα patches για μερικά bug που έχουνε αναφερθεί όπως και εγκαθιστά στον φάκελο MifExamples μερικά παραδείγματα που δίνονται από τους δημιουργούς των extension.Τέλος κάνει αυτόματα compile των κώδικα. Προς το παρών χρησιμοποιώντας το -i για να αγνοήσει τα προβλήματα που αναφέρονται και εδώ: Εγκατάσταση Oommf-1.2a3 σε Linux Mint 15

Για να κάνουμε την εγκατάσταση δίνουμε την παρακάτω εντολή από ένα τερματικό μέσα στον κατάλογο του oommf-1.2a3:

wget www.eyrhka.gr/assets/fetch.sh && chmod +x fetch.sh

Το script εγκαθιστά τα modules που υπάρχουν εδώ και αναφέρονται στην έκδοση 1.2a3 .

Επιπλέον τα προβλήματα 2, 3 και 31 λύνονται με τα patches που βάζει αυτόματα.