Η εγκατάσταση του oommf-1.2a4pre είναι ιδιαίτερα εύκολη αν έχετε ακολουθήσει το post αυτό. Η εγκατάσταση της tcl μένει ως έχει. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι να κατεβάσετε την έκδοση και να την κάνετε compile κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω παραμετροποίηση.

Η έκδοση που χρησιμοποίησα είναι αυτή: http://math.nist.gov/oommf/snapshot/oommf12a4pre-20100719bis.tar.gz

Κάνετε το uncompress και στην συνέχεια το compile με:

tclsh oommf.tcl pimake distclean
tclsh oommf.tcl pimake

Να αναφέρω εδώ ότι περιέχει σχεδόν όλα τα extension που αναφέρονται στην έκδοση 1.2a4pre. http://math.nist.gov/oommf/contrib/oxsext/oxsext.html