Έχω το κακό συνήθειο να πειράζω το δίκτυο μου. Μέσα σε αυτό κάπου ζει και το RasPi το οποίο παίρνει μια στατική IP από τον router για λόγους ευκολίας στη σύνδεση σε αυτό όπως και το άνοιγμα ports. Πειράζοντας όμως το δίκτυο αρκετά συχνά το RasPi χάνει την IP του και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτό.

Λόγο αυτού του φαινομένου και του ότι δεν έχω κάποια οθόνη να το συνδέσω να το επαναφέρω στην IP που θέλω χρησιμοποιώ το πολύ όμορφο GPIO του και ποιο συγκεκριμένα το UART που δίνει.

Εκτός από αυτό εγώ χρησιμοποιώ και το FTDI Friend από την Adafruit.

Η συνδεσμολογία είναι αρκετά απλή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδέσετε το TX->RX & RX->TX και επιπλέον το GND(κοινό). Αυτά φαίνονται και στην παρακάτω εικόνα:

Για να συνδεθείτε στο RasPi μέσω του FTDI σε περιβάλλον windows θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τους drivers που θα βρείτε στο site της FTDI. Σε Windows 7 και μεταγενέστερα υπάρχει περίπτωση να βάλετε το FTDI στη θύρα USB και με ένα update των windows να βρει αυτόματα τους drivers. Έπειτα μέσω του Putty επιλέγετε connection type σε serial, Speed σε 115200 και στο Serial line βάζετε σε ποια εικονική σειριακή είσοδο είναι (φωτογραφίες παρακάτω)

Για το Linux αρκεί να έχετε εγκατεστημένο το εργαλείο screen και δίνοντας την παρακάτω εντολή έχετε πλήρη πρόσβαση:

screen /dev/ttyUSB0 115200

Αν δεν ξέρετε που είναι συνδεδεμένο το ftdi μπορείτε να το δείτε μόλις έχεις συνδεθεί με την εντολή dmesg.