Σήμερα είχα τη χαρά και την ευτυχία να κάνω εγκατάσταση το FreeBSD 8.4. Δυστυχώς όμως κατά την κατάτμηση του δίσκου όταν πήγαινα να κάνω την τελική εγκατάσταση μου έβγαζε το παρακάτω μήνυμα:

Unable to find device node for /dev/ad0s1b in /dev!

ή κάτι τέτοιο.

Ο τρόπος που βρήκα για να φτιαχτεί ήταν ο παρακάτω που προκύπτει από τα δύο αυτά site: http://icesquare.com http://freebsdgr.blogspot.gr

Λύση του προβλήματος που μου λειτούργησε τέλεια:

Αφού μπούμε με ένα livecd στον υπολογιστή με τον συγκεκριμένο σκληρό δίσκο:(εγώ το έκανα με το livecd του ίδιου του cd του freebsd)

ls /dev/ad*

Στη θέση του ad* μπορεί να μπει και sda*. Ανάλογα το πρόβλημα που μας εμφανίζεται.

gpart destroy -F ada0

Με την παραπάνω εντολή διαγράφουμε αυτό το partision. Το κάνουμε για κάθε partition στο σκληρό.

Το δεύτερο site μας δείχνει το παρακάτω τρόπο που για εμένα δεν λειτούργησε.

dd if=/dev/zero /dev/sda bs=512
dd if=/dev/zero /dev/sda1 bs=512