Μια πολύ μικρή και γρήγορη αλλά ουσιώδης εργασία ουσιαστικά για το Mathematica. Περιέχει μερικές ασκήσεις γραμμένες σε μαθηματικό τρόπο και από κάτω όπως θα τις γράφαμε στο Mathematica. Επιπλέον περιέχει και τις απαντήσεις που πήρα για τις λύσεις από το ίδιο το πρόγραμμα.

Λήψη