Οι παρακάτω εργασίες έγιναν για το εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Βαθμολογήθηκαν με καλούς βαθμούς από τον καθηγητή. Στον τίτλο του αρχείου φαίνεται και η ημερομηνία η οποία έγιναν οι εργασίες. Είναι όλες σε μορφή PDF.

Λήψη Βασικοί Νόμοι – Γνωριμία με τα όργανα Λήψη Γνωριμία με τα όργανα – Παλμογράφος
Λήψη Η δίοδος ως ημιαγωγός Λήψη Απλή ανόρθωση ή ημιανόρθωση
Λήψη Διπλή ανόρθωση ή πλήρης Λήψη Δίοδος Zener – Πολλαπλασιαστής τάσης
Λήψη Τρανζίστορ – Πόλωση Λήψη Μελέτη ενισχυτή κοινού εκπομπού
Λήψη Μελέτη ενισχυτή κοινού απαγωγού Λήψη Κύκλωμα αναστροφής πολικότητας με mosfet
Λήψη Ο τελεστικός ενισχυτής uA741 – Απόκριση συχνοτήτων Λήψη Ο τελεστικός ενισχυτής uA741 – Εφαρμογές